SUSTERS

Susterhulpdiens

Die grondslag van die Sustershulpdiens is die Woord van God soos dit bely word in die drie formuliere van eenheid.

Alle belydende susters van die Gereformeerde Kerk Totiusdal is lede van die Sustershulpdiens.

Die Susterhulpdiens staan onder die toesig van die Kerkraad.

Doelstellings

Om die susters in die Gereformeerde kerk Totiusdal te help en te ondersteun om haar amp van gelowige ten volle uit te leef tot opbou van die gemeente en tot eer van God.

Doelstellings word as volg bereik:

 • Skep Skrifgefundeerde strukture en geleenthede waar geestelike en liggaamlike behoeftes van ons naaste aangespreek word.
 • Vergader gereeld en bevorder sodoende die gemeenskap van gelowiges.
 • Skep geleenthede waar God gegewe gawes ontdek, ontwikkel en aangewend word.
 • Ondersteun die Kerkraad en om van hulp te wees tot opbou van die gemeente.
 • Om alles tot eer van God te doen.
 • Mede susters toe te rus met kennis van die Woord

Dienslewering in die gemeente

 • Skink van tee
 • Broodjie-aande
 • Broodjies tydens breë kerkraadsvergaderings
 • Dames-oggende organiseer
 • Begrafnisse: tee-skink en bedien van broodjies
 • Organiseer van gemeente-etes na nagmaal
 • Belydenisaflegging: tee-skink en verversings organiseer
 • Wegneem-etes en bak van koeksisters
 • Besoek van bejaardes, siekes en eensames
 • Reël van etes by ernstige siektes of geboortes
 • Organiseer die Kersprogram
 • Ander gemeentelike funksies soos kermis en ander feesgeleenthede

Dienslewering in die gemeenskap

 • Naaldwerkprojek vir Paul Kruger kinderhuis
 • Koningskinders: Voorsien etes
 • Huis Vergenoeg: verversings en program, 1 keer per jaar
 • Ander skenkings soos wat versoek word

Sustersbestuur

Voorsitter:

Vise voorsitter: Michelle Harenberg

Sekretaresse: Mia van Lochem

Hulp sekretaresse: Ruda Els

Tesouriere: Janneke Lemke

Addisionele lede: Veda Cloete, Louna Botha & Jonél Mulder

Kontaksusters

WYKNAAMNOMMER
1Sasha-Lee Hemmens
2Estelle Momberg
3Jonèl Mulder
4Susan Theron
5Venessa Janse van Rensburg
6Jeanette Pretorius (jnr)
7
8Saskia Meijer
9Sonja Nel
10Magriet Goosen
11Hesta Venter
12Marlize Rossouw
13Janine du Plessis
14Rina Noëth
15Elri Engelbrecht
16Magda Timmerman
17Christel Venter
18Nicholette Minnaar
19
20Veda Cloete
21Stephanie Brönn
22Marzaan de Bruyn
23Janie Vogel