JAARPROGRAM

Kry hier na al die belangrike datums vir die jaar!

 

Januarie

15 – Skole open

19 – Katkisasie open

25 – Jeug aksie

26 – Susters Algemene vergadering

27 – Breë Kerkraadsverg

 

Februarie

1 – Vrugtefees

9 – Broodjie Aand met tema

15 – Jeug – Safari-ete & Speletjies

16 – Belydenisaflegging en Tee

17 – Kerkraad Verslag

23 – Nagmaal:

Ete wyke 1, 5, 12, 13, 14, 19

26 – Koeksisters

 

Maart

1 – Broodjie Aand

7 – Sustersaamtrek

13 – Wegneem ete

14 – Damesoggend

Wyke 7, 9 – 11, 15 – 18, 20 – 23

18 – Belydenis ondervraging

20 – Skole sluit

29 – Jeug – Koffie drink

31 – Skole open

 

April

1 – Susters Bestuur

4 – Snoekbraai

5 – Algemene sustersvergadering

6 – Breë Kerkraadsvergadering

7 – Ebenhaeser Tee

10 – Goeie Vrydag – GKT 9h00

18 – Jeug werksdag by kerk

21 – Klassis

24 – Wegneem ete

29 – Koeksisters

 

Mei

9 – Jeug aksie

21 – Hemelvaart  – GKD 18h30

23 – Dopperspele

25 – Kerkraad Verslag

27 – Koeksisters

31 – Nagmaal

Ete: Wyke 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 21

 

Junie

6 – Ampsdraers konferensie GKT

7 –Broodjie aand

12 – Skole sluit

16 – Pretloop

Julie

7 – Skole open

8 – Susters Bestuur

12 – Algemene sustersvergadering

13 – Breë Kerkraadsvergadering

29 – Koeksisters

 

Augustus

1 – Manne Ontbyt

Jeug: Karioke

2 – Broodjie aand

14 – Wegneem ete

22- Kameeldrift Damesoggend

24 – Kerkraad Verslag

25 – Reformasie konferensie

26 – Koeksisters

30 – Nagmaal

Ete wyke 7, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 23

 

September

6 – Broodjie aand

11 – 13 – Jeugkamp

15 – Klassis

16 – Susters Bestuur

18 – Skole sluit

29 – Skole open

30 – Koeksisters

 

Oktober

2 – Wegneem ete

4 – Susters Jaarvergadering

7- Sustersbestuur 2021

11 – Broodjie aand

17 – Bosberaad

19 – Breë kerkraadsvergadering

28 – Koeksisters

31 – Jeug: Koffie drink

 

November

1 – Broodjie aand

7 – Skaapbraai

14 – Damesoggend

Wyke 1 – 6, 8, 12 – 14, 19

23 – Kerkraad Verslag

24, 25 – Streek Sinode

25 – Koeksisters

29 – Nagmaal en Kersprogram

 

Desember

2 – Skole sluit

16 – Geloftedag – Hervormde Kerk

25 – Kersdag – GKT 9h00