KERK

Geskiedenis van die kerk

6 Desember 1959 | Totiusdal se kerkgebou in gebruik geneem

Totiusdal het op 20 Oktober 1957 van die destydse Eloffsdal-Wonderboom-Suid (later Pretoria-Wonderboom-Suid genoem) afgestig.

So vinnig was die vermeerdering van Gereformeerdes in dié omgewing destyds dat die Gereformeerde kerk Oos-Moot op 30 Julie 1966 kon afstig uit die westelike wyke van Totiusdal en die oostelike wyke van Eloffsdal-Wonderboom-Suid.

Aanvanklik het Totiusdal eredienste gehou in die Hoërskool Oos-Moot se saal. ’n Eie kerkgebou is beplan op grond wat behoort het aan ds. S.J. du Toit, die vader van Totius. Daarom is besluit om die gemeente Totiusdal te noem.

In 1958 besluit die gemeente om ’n kerkgebou op te rig met Johan de Ridder, ’n lidmaat van Pretoria-Sunnyside, as argitek.

Hulle het gevra dat die gebou ’n gevoel van ruimte gee; ’n mens moes kon wegkyk die hoogtes in . . . (Sy plan het egter die teenoorgestelde uitwerking aangesien die laagste punt van die gebou aan die preekstoel se kant is.)

Die hoeksteen is op 13 Junie in die eeufeesjaar gelê en die gebou is op hierdie dag in gebruik geneem. Dit het ’n leiklipdak wat steil na agter boontoe styg (die teenoorgestelde kant van die preekstoel), so tipies van De Ridder se kappiekerke of tentstyl.

By die ingebruikneming van die kerk het mev. Marie du Toit, ’n dogter van ds. Dirk Postma en eggenote van Totius, ’n seringboom geplant as simbool van die stigting van die Gereformeerde Kerk, ’n eeu vantevore onder ’n seringboom op Rustenburg, deur haar vader. Nie lank gelede nie is dié boom per ongeluk uitgekap.