DIENSTYE 

Oggenddiens:  09:00
Aanddiens:  18:30

KATKISASIE TYE

Laerskool: na die oggenddiens
Hoërskool: Woensdae
Gr 8 & 9   18:00 – 18:50
Gr 10        18:50 – 19:40
Gr 11        19:40 – 20:30

KERKKANTOOR

SEKRETARESSE

Mia van Lochem

012 332 2432

Kantoorure M/W/V

08:00 – 13:00

KOSTER

Johan & Mia van Lochem