KERKRAAD

Kerkraad vergaderings

BREƋ KERKRAADKERKRAADDIAKONIE
27 Januarie19 Januarie: Toerusting
17 Februarie: Verslag
3 Februarie
2 Maart
6 April19 April: Toerusting
25 Mei: Verslag
4 Mei
1 Junie
13 Julie26 Julie: Toerusting
24 Augustus: Verslag
3 Augustus
7 September
19 Oktober: Bosberaad25 Oktober: Toerusting
23 November: Verslag
2 November
7 Desember + Afsluit