SUSTERS

Susterhulpdiens

Die grondslag van die Sustershulpdiens is die Woord van God soos dit bely word in die drie formuliere van eenheid.

Alle belydende susters van die Gereformeerde Kerk Totiusdal is lede van die Sustershulpdiens.

Die Susterhulpdiens staan onder die toesig van die Kerkraad.

Doelstellings

Om die susters in die Gereformeerde kerk Totiusdal te help en te ondersteun om haar amp van gelowige ten volle uit te leef tot opbou van die gemeente en tot eer van God.

Doelstellings word as volg bereik:

 • Skep Skrifgefundeerde strukture en geleenthede waar geestelike en liggaamlike behoeftes van ons naaste aangespreek word.
 • Vergader gereeld en bevorder sodoende die gemeenskap van gelowiges.
 • Skep geleenthede waar God gegewe gawes ontdek, ontwikkel en aangewend word.
 • Ondersteun die Kerkraad en om van hulp te wees tot opbou van die gemeente.
 • Om alles tot eer van God te doen.
 • Mede susters toe te rus met kennis van die Woord

Dienslewering in die gemeente

 • Skink van tee
 • Broodjie-aande
 • Broodjies tydens breë kerkraadsvergaderings
 • Dames-oggende organiseer
 • Begrafnisse: tee-skink en bedien van broodjies
 • Organiseer van gemeente-etes na nagmaal
 • Belydenisaflegging: tee-skink en verversings organiseer
 • Wegneem-etes en bak van koeksisters
 • Besoek van bejaardes, siekes en eensames
 • Reël van etes by ernstige siektes of geboortes
 • Organiseer die Kersprogram
 • Ander gemeentelike funksies soos kermis en ander feesgeleenthede

Dienslewering in die gemeenskap

 • Naaldwerkprojek vir Paul Kruger kinderhuis
 • Koningskinders: Voorsien etes
 • Huis Vergenoeg: verversings en program, 1 keer per jaar
 • Ander skenkings soos wat versoek word

Sustersbestuur

Voorsitter: Saskia Meijer  (e-pos: saskiameijer@ico.org.za)

Vise voorsitter: Hesta Venter

Sekretaresse: Constanze vd Walt

Hulp sekretaresse: vakant

Tesouriere: Maronel Stavast

Addisionele lede: Miemsie vd Westhuizen en Ruda Els

Kontaksusters

WYKNAAMNOMMER
1Sasha-Lee Hemmens082 732 4157
2Marzaan de Bruyn072 539 6239
3Nadine van de Wetering074 192 1087
4Susan Theron084 707 2569
5Venessa Janse van Rensburg083 277 0837
6Jeanette Pretorius (jnr)081 043 5511
7Hester van Rooyen082 920 5651
8Saskia Meijer082 491 4965
9Sonja Nel082 604 9980
10Carina Louw072 307 9401
11Hesta Venter082 779 4614
12Marlize Rossouw084 064 1192
13Maronèl Stavast082 472 2145
14Rina Noëth083 658 9085
15Jonél Mulder083 557 3233
16Maronèl Stavast082 472 2145
17Christel Venter082 808 5011
18Nicholette Minnaar073 688 8201
19Ronel Verryne084 251 9791
20Veda Cloete072 806 5599
21Stephanie Brönn082 901 1509
22Estelle Momberg084 581 1657
23Janie Vogel084 587 2623