KERKRAAD

Kerkraad vergaderings

BREƋ KERKRAADKERKRAADDIAKONIE
28 Januarie27 Januarie: Toerusting
18 Februarie: Verslag
4 Februarie
4 Maart
8 April28 April: Toerusting
20 Mei: Verslag
6 Mei
3 Junie
15 Julie28 Julie: Toerusting
19 Augustus: Verslag
5 Augustus
2 September
19 Oktober: Bosberaad
21 Oktober
27 Oktober: Toerusting
18 November: Verslag
4 November
2 Desember + Afsluit