JAARPROGRAM

Kry hier na al die belangrike datums vir die jaar!

3 FebruarieMark in die Park
Vrugtefees
18 FebruarieVoorbereidingsdag
25 FebruarieNagmaal
Nagmaal ete
28 FebruarieKoeksisters bak
3 MaartMark in die Park
16 Maart Wegneem ete
24 MaartDamesoggend
27 Maart Huis Vergenoeg Tee
28 MaartKoeksisters bak
30 Maart Goeie Vrydag: GKT @ 9:30
25 AprilKoeksisters bak
5 MeiMark in die Park
Snoekbraai
10 MeiHemelvaartdag: GKD @ 19:00
19 MeiDopperspele @ Andeon
20 MeiVoorbereidingsdiens
Belydenisaflegging
27 MeiNagmaal
Nagmaal ete
30 MeiKoeksisters bak
1 JunieWegneem ete
2 Junie Mark in die Park
16 JuniePretloop
17 AugustusWegneem ete
18 AugustusKameeldrift Damesoggend
19 AugustusVoorbereidingsdiens
20 AugustusReformatoriese Konferensie
26 AugustusNagmaal
Nagmaal ete
Pastorie-paar: Verjaarsdag
29 AugustusKoeksisters bak
1 SeptemberTotiusspele en Kermis
15 SeptemberSpeletjiesaand vir laerskool: GKD
26 September Koeksisters bak
13 OktoberBosberaad
16 OktoberKoördineringsvergadering
19 OktoberWegneem ete
31 OktoberKoeksisters bak
3 NovemberSkaapbraai
10 NovemberDamesoggend
18 NovemberVoorbereidingsdiens
Gemeentevergadering
25 NovemberNagmaal: oggend
Kersprogram: aand
28 NovemberKoeksisters bak
16 DesemberGeloftedag
25 DesemberKersdag: GKT @ 9:30